top of page
1644696880517.jpg
muCuVbNg_400x400.jpg

İsmail Yılmaz
Jeoloji Mühendisi  & CBS Teknikeri

İlgi Alanları
-Coğrafi Bilgi Sistemleri

-Uzaktan Algılama
-Hidrojeoloji

-İklim Değişikliği

-Makine Öğrenmesi

CBS danışmanlığı ve diğer konular için lütfen iletişime geçiniz.

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • YouTube
  • pngfind.com-scholar-png-5077250
  • ResearchGate_icon_SVG.svg
About

Hakkımda

Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, CBS ve Uzaktan Algılama Bölümü'nde lisansüstü ögrencisiyim. Akademik araştırmalarım, iklim degisikligi, yer seçimi ve risk analizi, hidrojeoloji, cografi bilgi sistemleri, uzaktan algılama ve makine ögrenimi konularına odaklanmaktadır. Aynı zamanda, CBS ve uzaktan algılama alanlarında Udemy ve YouTube platformlarında egitim içerikleri olusturmaktayım. Hedefim ise başarılı bir çalısma hayatıyla birlikte, her geçen gün büyüyen ve gelisen teknoloji ile beraber kendimi gelistiren bir birey olmak.

Education & Experience

Eğitim 

2014–2016(Önlisans)

Akdeniz Üniversitesi TBMYO Mimarlık ve Sehir Planlama - Cografi Bilgi Sistemleri

2017–2022(Lisans)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi- Jeoloji Mühendisligi

2022-(Yüksek Lisans)

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü- Uzaktan Algılama ve Cografi Bilgi Sistemleri (Tezli)

Sertifikalar

-Tools for Analyzing NASA Air Quality Model Output - NASA Mart 2022

-Web Tabanlı Cografi Bilgi Sistemleri - BTK Ekim 2021

-Uzaktan Algılama - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Haziran 2020
-Birey ve Aileler için Afet Bilinci - AFAD Nisan 2020

-Liderlik - AFAD Nisan 2020

Deneyim

ESOGÜ- Sedimantolojik Araştırmalar Birimi
Eylül 2019 – Temmuz 2022

ESOGÜ-Sedimantolojik araştırmalar biriminde lisans ögrencisi olarak görev aldım.
Uzaktan Algılama ve Cografi Bilgi Sistemleri konusunda araştırma yapmaktayım.
https://sedimantoloji.ogu.edu.tr/

Yükseköğretim Kurumu Destekli Proje-Eylül 2021 – Kasım 2021

Afet Yönetiminde Ulaşılabilirligin Saglanmasına Yönelik Modeller ve Çözüm Yöntemleri için CBS ile veri hizmeti saglanmıştır.

Stajyer

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlügü (MTA)

Akademik Faaliyetler

YAYINLAR

1. Yılmaz, I, Analitik Hiyerarsi Prosesi (AHP) ve Cografi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Eskisehir Ili Potansiyel Erozyon Alanlarının Belirlenmesi , Poster Sunum, Uluslararası Katılımlı 73 . Türkiye Jeoloji Kurultayı , 24 Mayıs 2021, 28 Mayıs 2021.

2. Yılmaz, I & Yasin, D, Identification of Groundwater Potential Area Using Remote Sensing And GIS Technıque: An Example for Eskisehir/Inönü Plain, Sözlü Sunum, 5th International African Conference on Current Studies of Science, Technology & Social Sciences, 02 Subat 2022, 05 Subat 2022.

3.Aksoy, E., Kocer, A., Yilmaz, I., Akçal, A. N., & Akpinar, K. (2023). Assessing Fire Risk in Wildland–Urban Interface Regions Using a Machine Learning Method and GIS data: The Example of Istanbul’s European Side. Fire, 6(10), 408.

Skills & Languages

PROJELER

1. TUBITAK 1512 Programı- Hava Kirleticisi Ölçen Insansız Hava Aracı Tasarımı Projesi GÜLLÜDAG C. B.(Yürütücü), AKSOY.E, YILMAZ.I 

Awards & Interests
bottom of page